Нискорисков пакет

Активите на Нискорисковият инвестиционен пакет се инвестират предимно във фондове в облигации за осигуряване на допълнителни средства към застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, но отчитайки консервативния профил на застраховащия. Инвестираните средствата от пакета се разпределят между следните фондове:

 

KD Galileo

30%

KD MM

25%

KD Bond

20%

KD Prvi izbor

15%

KD Vitalnost

10%

 

Балансиран пакет

Активите на Балансирания инвестиционен пакет се инвестират в инвестиционни фондове в облигации и акции, с цел осигуряване на допълнителни средства към застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, като комбинира възможностите на по-рисковите инвестиции и сигурността на нискорисковите такива. Инвестираните средствата от пакета се разпределят между следните фондове:
 

KD Galileo

30%

KD Vitalnost

20%

KD MM

20%

KD Prvi izbor

15%

KD Novi Trgi

15%

 

Високорисков пакет

Активите на Високодоходния инвестиционен пакет се инвестират предимно във фондове в акции с цел предоставяне на възможност за допълнителни средства към застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд. Инвестираните средствата от пакета се разпределят между следните фондове:

KD Indija-Kitajska

30%

KD Latinska Amerika

22.5%

KD Vzhodna Evropa

15%

KD Balkan

12.5%

KD Tehnologija

10%

KD Russia

10%