.


МЪДРОСТ ДНЕС, СИГУРНОСТ УТРЕ!


Това е застраховка „Живот”, създадена да осигури финансова стабилност и сигурност на онези, които обичате, ако Вие не можете да бъдете до тях. Застрахователният продукт предлага рискова защита на много ниска цена и осигурява изплащане на застрахователната сума при настъпване на смърт на застрахованото лице.

Клиентът може да избере между Срочна застраховка „Живот” с намаляваща застрахователна сума и Срочна застраховка „Живот” с постоянна застрахователна сума.

 

Срочна застраховка „Живот” с намаляваща застрахователна сума

Срочна застраховка „Живот” с намаляваща застрахователна сума е предназначена за застраховане живота на кредитополучателя. Намаляващата застрахователна сума в случай на смърт на кредитополучателя е увеличена с 10% през целия срок на застраховката, което осигурява допълнителна защита на застрахования и неговото семейство.

Срочна застраховка „Живот” с намаляваща застрахователна сума дава възможност за плащане на застрахователната премия с еднократна вноска или разсрочени вноски. В случай, че е избран начина за разсрочено плащане на застрахователната премия, застрахованият плаща застрахователната премия само през първата половина на срока на застраховката като застрахователното покритие остава в сила през целия срок на застраховката.

 

Срочна застраховка „Живот” с постоянна застрахователна сума

Срочна застраховка „Живот” с постоянна застрахователна сума е предназначена за клиенти, които желаят да бъдат застраховани с постоянна застрахователна сума през целия срок на застраховката.

Продуктът предлага следните покрития:

  • Смърт на застрахования през застрахователния срок – изплащане на пълния размер на застрахователната сума на посочените в договора ползващи лица

 

ЖЗК „Съгласие” АД предоставя на своите клиенти и възможност за допълнителна защита към Срочна застраховка „Живот” с постоянна застрахователна сума:


Гарантираната застрахователна сума се определя от възрастта, премията и срока на застрахователния договор.

Плащането на застрахователната премия е в зависимост от желанието на клиента: еднократно или разсрочено на годишни, шестмесечни, тримесечни и месечни вноски.

Минималната възраст при сключване на застраховката е 14 години, а максималната възраст е 65 години, като при изтичане на застраховката лицето не трябва да надвишава 75 години.

Застраховката може да бъде индивидуална (за едно лице).

Валутата, в която може да бъде сключена полицата, е лева или евро.