Справки за инвестиционни сметки

Клиентите на ЖЗК ‘‘Съгласие‘‘ АД , сключили застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове, в края на месец  март 2018 г., са уведомени за състоянието на инвестиционните им сметки към 31.12.2017 г.

Анулиране на предложения за застраховане

.

На вниманието на всички клиенти и застрахователни консултанти на ЖЗК „Съгласие” АД:

 

Уведомяваме Ви, че ЖЗК „Съгласие” АД обявява за невалидно предложение за застраховане с номер 700084.