.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Притежателите на „Фондполица пакет“ инвестират според своя инвестиционен профил, желания и нужди.

Нискорисков пакет - средствата се инвестират в най-сигурните форми на финансови инструменти на развитите пазари в Западна Европа. Активите на Нискорисковият инвестиционен пакет се инвестират предимно във фондове в облигации за осигуряване на допълнителни средства към застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, но отчитайки консервативния профил на застраховащия. Инвестираните средства от пакета се разпределят между следните фондове:

 

Generali Galileo

30%

Generali MM

25%

Generali Bond

20%

Generali Prvi Izbor

15%

Generali Vitalnost

10%

 

Балансиран пакет - активите на Балансирания инвестиционен пакет се инвестират в инвестиционни фондове в облигации и акции на развитите пазари в Западна, Централна и Източна Европа, с цел осигуряване на допълнителни средства към застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, като комбинира възможностите на по-рисковите инвестиции и сигурността на нискорисковите такива. Инвестираните средствата от пакета се разпределят между следните фондове:
 

Generali Galileo

30%

Generali Vitalnost

20%

Generali MM

20%

Generali Prvi Izbor

15%

Generali Novi trgi

15%


 

Високорисков пакет - Активите на Високодоходния инвестиционен пакет се инвестират предимно във фондове в акции с цел предоставяне на възможност за допълнителни средства към застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд. Инвестираните средствата от пакета се разпределят между следните фондове:

 

Generali Indija – Kitajska

30%

Generali Latinska Amerika

22.5%

Generali Vzhonda Evropa

15%

Generali  Jugovzhodna Evropa

12.5%

Generali Tehnologija

10%

KD Russia

10%