.

Притежавайки „Фондполица” с инвестиционен пакет, Вие имате възможност за по-висока доходност чрез инвестиции на капиталовия пазар. Може да изберете тази инвестиционна политика, която най-добре отговаря на вашия инвестиционен профил, желания и нужди. Вие може да избирате между три възможности:
  

Нискорисков инвестиционен пакет – когато избирате този пакет, Вашите средства се инвестират в най-сигурните форми на финансови инструменти на развитите пазари в Западна Европа.
 

Балансиран инвестиционен пакет – когато избирате този пакет, Вашите средства ще бъдат вложени едновременно в инвестиционни фондове в облигации и акции на развитите пазари в Западна, Централна и Източна Европа. 
 

Високодоходен инвестиционен пакет – избирайки този пакет, Вашите средства ще бъдат инвестирани във фондове в акции, също така ще получите географска диверсификация в световен мащаб.