Продуктовият портфейл на ЖЗК „Съгласие” ЕАД включва  • Детска застраховка;
  • Застраховка „Живот” – индивидуална и групова;
  • Срочна застраховка „Живот” – индивидуална и групова;
  • Рискова застраховка „Живот" – индивидуална и групова;
  • Застраховка „Живот” на кредитополучател;
  • Групова рискова застраховка „Живот” за учащи и деца от детски градини и ясли.