Нетна стойност на активите

.ТУК може да намерите конкретна информация за стойностите на дяловете в инвестиционните фондове, управлявани от Управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД!