.

ЖЗК „Съгласие” АД е животозастрахователна компания, която предлага разнообразие от продукти и услуги, отговарящи в най-голяма степен на нуждите и очакванията на нашите настоящи и бъдещи клиенти, както и на тенденциите на застрахователния пазар. Нашите продукти съчетават рискови покрития и възможности за спестяване, които да задоволят максимално нуждите на клиентите ни и да запазят финансовия им комфорт и стандарт на живот и в бъдеще.

Дружеството стартира дейността си през 2007 г. под името ЗД „КД Живот” АД. От края на 2010 г. е част от групата на „Уеб Финанс Холдинг” АД. През май 2017 г. към акционерите на дружеството се присъединява „Тексим банк“ АД, а от ноември 2018 г. и ПОК „Съгласие“ АД.

 

Продуктите ни са създадени, за да позволят да осъществите плановете си и да осигурите спокойствието и сигурността, от които се нуждаете във Вашето забързано ежедневие.

 

Един от основните продукти, с които ЖЗК „Съгласие" АД стартира дейността си на българския пазар, е продуктът „Фондполица” - атрактивна комбинация между класическите параметри на застраховка „Живот” и възможност за по-висока доходност. Продуктът се характеризира с максимална гъвкавост и лесно може да бъде адаптиран към индивидуалните предпочитания и рисковия профил на всеки отделен клиент.

 

С годините, нашата цел е да променяме предлаганите продукти съобразно очакванията и нуждите на потребителите на застрахователни услуги, както на физическите лица, така и на юридическите лица. Затова стремежът на дружеството е служителите, средния и висшия мениджмънт да имат отворени инстинкти за новости, да бъдат способни да превръщат тези новости в подобрения или въвеждане на нови продукти, процеси или услуги.

 

Сред продуктите на ЖЗК „Съгласие” АД са:

 • Застраховка „Живот”;
 • Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд;
 • Детска застраховка;
 • Рискова застраховка „Живот";
 • Застраховка „Живот” на кредитополучател;
 • Застраховка „Злополука”;
 • Допълнителни пакети „Злополука” и „Критично заболяване”, които могат да бъдат добавяни към дългосрочните застраховки „Живот”.


Дружеството следи бизнес-тенденциите и предлага разнообразие от продукти за работодателите, с които на разумна цена да се осигури едновременно мотивация за персонала чрез предоставяне на допълнителни социални придобивки и защита срещу рисковете, свързани с дейността:

 • Групова застраховка „Живот”;
 • Групова рискова застраховка „Живот”;
 • Групова застраховка „Злополука”;
 • Задължителна застраховка „Трудова злополука”.

 

За  ЖЗК „Съгласие“ АД е важно да се обърне внимание и да се осигури защита на детското здраве. За целта Дружеството разпространява застрахователни продукти, които са насочени към родителите, детските градини и учебните заведения:

 • Детска застраховка;
 • Групова рискова застраховка „Живот” за учащи и деца от детски градини и ясли;
 • Групова застраховка „Злополука” за учащи и деца от детски градини и ясли.

 

 

 ЖЗК „Съгласие“ АД през годините

 

2022 г.

 • ЖЗК „Съгласие“ АД отбелязва своята 15-та годишнина, по случай която стартира две кампании за своите настоящи и бъдещи клиенти

 

2021 г.

 • ЖЗК „Съгласие“ АД се включи в онлайн обучителната програма на ИАНМСП и ВУЗФ „Иновативно бизнес развитие за МСП“
 • ЖЗК „Съгласие“ с участие на годишната среща на EIOPA
 • Въвеждане на онлайн консултиране и среща с наш представител.
 • Компанията разширява продуктовия си портфейл като предлага на своите корпоративни клиенти възможността за сключване на групова застраховка  „Живот“ - „Рента защита“


2020 г.

 • Компанията предлага продукти с покритие на рискове, свързани с КОВИД-19
 • ЖЗК „Съгласие“ АД разширява продажбите в банковото застраховане.


2019 г.

 • ЖЗК „Съгласие“ АД продължава да подобрява условията по сключване на застрахователни полици, като разработва нов модул в информационната система за директно издаване на полици от застрахователните посредници.
 • Стартира програма за регулярни и структурирани обучения на застрахователните посредници, съгласно промените в законодателството.

 

2018 г.

 • Ноември – Дружеството премества седалището си на адрес гр. София, бул. Тодор Александров №117.
 • През 2018 г. ЖЗК „Съгласие“ АД инвестира в обновяване на оборудване, сгради и други материални активи и в разработването на софтуер, бази данни и анализ на данни.

 

2017 г.

 • Май – Увеличава се броят на акционерите на Дружеството, като мажоритарен собственик на капитала на ЖЗК „Съгласие“ АД остава „Уеб Финанс Холдинг” АД.
 • Януари – Дружеството увеличава капитала си с 4.8  млн. лв., от 7  млн. лв. на 11.8  млн. лв.

 

2016 г.

 • Юли – ЖЗК „Съгласие“ ЕАД придобива портфейла от застрахователни договори на ВЗК “Добруджа – М - Живот”.
 • Март - Животозастрахователна компания „Съгласие” АД отбелязва своята 10–годишнина!
 • Февруари – ЖЗК „Съгласие“ ЕАД придобива портфейла от индивидуални и групови застрахователни договори „Живот“ на “Дженерали Животозастраховане” АД.
 • Февруари – ЖЗК „Съгласие“ ЕАД преминава на технологично по-нова версия на основния специализиран застрахователен софтуер и инвестира в развитието му посредством изграждането на нови модули и функционалности.

2015 г.

 • Юни – ЖЗК „Съгласие“ ЕАД разширява клоновата си мрежа в гр. Велико Търново и гр. Габрово.

 

2014 г.

 • Юни – ЖЗК „Съгласие“ ЕАД участва в търг за закупуването на детски рисунки, организиран от РИОСВ – Враца, съвместно с Природозащитен център Натура към ДПП ”Врачански балкан” и Клуб “Приятели на природен парк “Врачански Балкан” по повод 5 юни - Световния ден за опазване на околната среда.
 • Януари – Компанията стартира две кампании - „Детство мое“ и „Лоялен клиент“.

 

2013 г.

 • Октомври - С Решение № 802-ЖЗ / 29.10.2013 г. Комисията за финансов надзор издава допълнителен лиценз на ЖЗК “Съгласие” ЕАД за „Женитбена и детска застраховка”.
 • Януари - ЖЗК „Съгласие” ЕАД сключва договор за презастраховане с един от големите международни застрахователи General Reinsurance AG (Gen Re), което дава допълнителна гаранция за клиентите на дружеството.

2012 г.

 • Декември – Дружеството разширява застрахователния си портфейл като включи в него индивидуална застраховка „Живот” на кредитополучател.
 • Февруари - ЖЗК „Съгласие” ЕАД получава допълнителен лиценз за застраховка „Злополука”.

 

2011 г.

 • Юни – ЖЗК „Съгласие“ ЕАД анализира съществуващия портфейл на „КД Живот“ и с цел по-голяма защита на своите клиенти започва да разработва нови рискове и продукти, като първоначално включва в портфейла си допълнителен риск „Временна неработоспособност в резултат на злополука“.
 • Март - Дружеството регистрира новото си име - Животозастрахователна компания „Съгласие" ЕАД.

 

2010 г.

 • 29 Декември – „Уеб Финанс Холдинг" АД придобива 100% акционерно участие в капитала на „КД Живот".
 • Декември – Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд - „Фондполица” заема 89% от портфейла на дружеството.

 

2009 г.

 • Декември – „КД Живот“ има премиен приход 2.3 млн. лв. или 1% пазарен дял на животозастрахователния пазар.
 • Април - Дружеството заема второ място по застраховки „Живот", свързани с инвестиционен фонд или 23% пазарен дял, сред всички животозастрахователни компании, предлагащи продукта.


2008 г.

 • Март – „КД Живот" става член на Асоциацията на българските застрахователи.
 • 27 Февруари – „Фондполица“ с инвестиционен пакет печели приз за най-добър Финансов продукт на 2007 г. в категория „Животозастраховане и осигуряване” на международното финансово изложение „Банки, Инвестиции, Пари”.

 

2007 г.

 • Декември – Дружеството заема 4-то място сред 17-те животозастрахователни компании по премиен приход на застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд – „Фондполица“.
 • Май – „КД Живот" издава първата застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд - „Фондполица”.
 • Април – май – Компанията стартира откриването на офиси в страната.
 • 8 Март – с Решение на Софийски градски съд от 08.03.2007 г. е учредено дружеството „КД Живот“.

 

2006 г.

 • 20 Декември – „КД Живот" получава лиценз за извършване на застрахователна дейност.