.

ЖЗК „Съгласие” АД е животозастрахователна компания, която предлага разнообразие от продукти и услуги, съобразени с индивидуалните желания и нужди на своите клиенти. Компанията стартира дейността си през 2007 г. под името ЗД „КД Живот” АД, а от края на 2010 г. е част от групата на „Уеб Финанс Холдинг” АД. Групата на „Уеб Финанс Холдинг” АД притежава значителни акционерни дялове и инвестиции в компании в сферите на допълнителното задължително пенсионно осигуряване, допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, допълнителното здравно осигуряване, застраховането, банковото дело, инвестициите, управлението на портфейли и др.

Екипът на Компанията акцентира върху разработването на нови продукти, така че да покрие възможно най-голяма част от нуждите и очакванията на своите настоящи и бъдещи клиенти.

 

Продуктовият портфейл на Компанията включва:

 • Застраховка „Живот”;
 • Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд;
 • Детска застраховка;
 • Рискова застраховка „Живот";
 • Застраховка „Живот” на кредитополучател;
 • Застраховка „Злополука” – индивидуална и пакетна;
 • Допълнителни пакети „Злополука” и „Критично заболяване”, които могат да бъдат добавяни към дългосрочните застраховки „Живот”.


Компанията се стреми да следи бизнес-тенденциите и да предлага разнообразие от продукти за работодателите, с които целим да предоставим едновременно средство за мотивация на персонала и покриване на рисковете, свързани с дейността, на разумна цена:

 • Групова застраховка „Живот”;
 • Групова застраховка „Живот” – „Съгласие заедно”;
 • Групова рискова застраховка „Живот”;
 • Групова рискова застраховка „Живот” за учащи и деца от детски градини и ясли;
 • Групова застраховка „Злополука” – с индивидуално тарифиране и пакетна;
 • Групова застраховка „Злополука” за учащи и деца от детски градини и ясли;
 • Задължителна застраховка „Трудова злополука”.