Застрахователен консултант
Мениджър екип застрахователни консултантиЗастрахователен консултант


 

Основни изисквания:

 1. Опит и познания в директните продажбите на финансови продукти
 2. Отлични комуникативни и презентационни умения
 3. Умения за активно слушане и разпознаване нуждите на клиента
 4. Познания в областта на икономиката, застраховането и финансовите пазари
 5. Познания за икономиката на региона
 6. Амбиция за развитие и постигане на резултати
 7. Компютърна грамотност

Основни задължения:

 1. Консултира клиенти по всички видове застраховки
 2. Осъществява и поддържа бизнес-контакти с клиенти
 3. Активно търсене на нови клиенти и обслужване на настоящи клиенти
 4. Подготовка и осъществяване на срещи с потенциални клиенти, водене на търговски преговори
 5. Подготвя и презентира оферти и предложения към клиента
 6. Създаване на издържани според изискванията на клиента предложения за застраховане

Ние ви предлагаме:

 1. Агентски договор
 2. Безплатно начално и последващо обучение
 3. Неограничено възнаграждение в зависимост от постигнатите резултати
 4. Предоставяне за ползване на офис за провеждане на работни срещи
 5. Гъвкаво работно време, което Ви позволява да съчетавате личните си ангажименти с работата на застрахователен консултант
 6. Работа в перспективен сектор
 7. Възможности за израстване в структурата на Компанията


Мениджър екип застрахователни консултанти


 

Основни изисквания:

 1. Опит и познания в директните продажбите на финансови продукти минимум 6 месеца
 2. Умения за формиране и ръководене на екип
 3. Отлични комуникативни и презентационни умения
 4. Умения за активно слушане и разпознаване нуждите на клиента
 5. Познания в областта на икономиката, застраховането и финансовите пазари
 6. Познания за икономиката на региона
 7. Амбиция за развитие и постигане на резултати
 8. Компютърна грамотност

Основни задължения:

 1. Организира и провежда цялостния процес по подбор на нови застрахователни консултанти
 2. Осъществява контрол и оценка върху работата на застрахователните консултанти
 3. Организира и ръководи обучения на застрахователните консултанти
 4. Отговаря за навременното и точно изпълнение на поставените цели
 5. Изготвя и предоставя регулярно план и отчет за дейността на екипа
 6. Консултира клиенти по всички видове застраховки
 7. Осъществява и поддържа бизнес-контакти с клиенти
 8. Активно търсене на нови клиенти и обслужване на настоящи клиенти
 9. Подготовка и осъществяване на срещи с потенциални клиенти, водене на търговски преговори
 10. Подготвя и презентира оферти и предложения към клиента
 11. Създаване на издържани според изискванията на клиента предложения за застраховане

Ние ви предлагаме:

 1. Агентски договор
 2. Безплатно начално и последващо обучение
 3. Неограничено възнаграждение в зависимост от постигнатите резултати
 4. Работа в перспективен сектор
 5. Възможности за израстване в структурата на Компанията