ЖЗК „Съгласие” ЕАД Ви предоставя възможност да увеличите застрахователната си защита, като заедно със застраховка „Живот” застрахованият може да сключи Допълнителна застраховка „Злополука”, включваща допълнителни покрития срещу:

 • смърт в резултат на злополука
 • трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука
 • временна неработоспособност в резултат на злополука

 

Застрахователни плащания:

 • Смърт в резултат на злополука - договорената застрахователна сума в случай на смърт в резултат на злополука
 • Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука - Сумата се определя като процент от застрахователната сума за трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука. В случай на 100 % трайна загуба на работоспособност, ще бъде изплатена 150 % от договорената застрахователна сума.
 • Временна неработоспособност в резултат на злополука в зависимост от периода.

 

Ползващи лица:

 • при смърт в резултат на злополука – ползващите лица по основния договор
 • при трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука - застрахованото лице
 • при временна неработоспособност в резултат на злополука – застрахованото лице


Застраховката обхваща територията на целия свят.

 

Допълнителната застраховка „Злополука” се предлага като допълнителна застраховка към:

 • Класическа застраховка „Живот”
 • „Фондполица” с инвестиционен фонд
 • „Фондполица” с инвестиционен пакет
 • Срочна застраховка „Живот” с постоянна застрахователна сума

 

Допълнителна застраховка „Злополука” може да бъде добавяна и изключвана от застрахователния договор, както и да бъдат променяни допълнителните покрития.