Групова рискова застраховка "Живот" за учащи и деца от детски градини и ясли

.

Продуктът е създаден, за да защити живота и здравето на най-малките и крехки представители на нашето общество - децата от училища, детски градини и ясли. Застраховката осигурява защита от злополуки и заболяване в тяхното ежедневие, не само когато са на училище, но и когато играят, спортуват или са на екскурзия в България или в чужбина.

Всеки директор на учебно заведение, учител или родител, който има желание да осигури спокойствието и сигурността на своите деца, би могъл да го направи именно с този вид застраховка.

 

Застраховани лица - всички учащи, преподаватели и друг помощен персонал в учебните заведения (основни, средни, полувисши и висши, както и децата и персоналът в детските градини и ясли)

 

Основни покрития

 • Смърт в резултат на злополука (за лица над 14 г.)
 • Смърт от друго естество  (за лица над 14 г.)
 • Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука
 • Временна неработоспособност в резултат на злополука
 • Временна неработоспособност в резултат на професионално и/или общо заболяване (вкл. акутно и инфекциозно заболяване)

 

Допълнителни покрития

 • Временна неработоспособност в резултат на фрактура (счупване)
 • Медицински разходи в резултат на злополука
 • Дневно плащане за болничен престой в резултат на злополука
 • Хирургическо лечение в резултат на злополука

 

Бенефициенти

 • За риск Смърт – законните наследници
 • За всички останали рискове –застрахованото лице. При условие, че застрахованото лице е непълнолетно –родителите/настойниците му.

 

Застрахователна сума – от 1 000 до 10 000 лв.

 

Срок на застраховката - до 1 г.

 

Застрахователната премия - Премията се заплаща еднократно или разсрочено

 

Застрахователната сума и застрахователната премия са в лева.

 

Териториален обхват  - цял свят

 

Предимства:

1. Защита и спокойствие от непредвидени събития и различни рискове за Вашите деца

2. Възможност за избор на допълнителни покрития

3. Изключително разумна цена

4. Отстъпки при по-голям брой застраховани лица