Кампания "Детство мое" (приключила)

.

 

ГОЛЕМИЯТ СКОК ЗАПОЧВА С МАЛКИ СТЪПКИ!

 

 

Ние от Животозастрахователна компания „Съгласие” АД искаме едно безгрижно и светло бъдеще за нашите деца. А Вие?

Заедно можем да ги въведем в един по-добър живот и да запазим техните детски усмивки!

 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че ЖЗК „Съгласие” стартира кампания „Детство мое“.

 

Какво представлява кампанията?

 • Детска застраховка за Вашите деца и/или внуци с преференциални условия.
 • Първите 150 лв. (75 евро) от дължимите премии по основно покритие не се заплащат от Застраховащия.
 • Застраховани могат да бъдат деца на възраст от 0 до 17 г., като срокът на договора е от 8 до 25 г. (до минимум навършени 18 г.)
 • Застраховащ може да бъде физическо лице (родител, настойник, роднина и др.) или юридическо лице.
 • Период на застраховката: за период от 01.02.2020 г. до 31.12.2020 г.

 

Предимства на Детска застраховка:

 • Застраховката дава максимална сигурност и гаранция за по-добро бъдещето на нашите деца.
 • Вие сами определяте каква сума да бъде събрана и точно кога детето да разполага с нея.
 • Сключването на Детска застраховка дава възможност за печалба и от годишната доходност върху събраните средства.
 • Размерът на вноските може да бъде променян в зависимост от Вашето желание и потребности.
 • Възможност спестени от Вас средства, да бъдат вложени с еднократна вноска, за по-добър живот на Вашето дете.
 • За повече сигурност, включване на допълнителни покрития.

 

Подробна информация може да получите в нашите офиси.

 

 

Подари усмивка, сбъдни мечта с Детска застраховка!