Групова застраховка „Живот” на ЖЗК „Съгласие” АД е добра възможност за всеки работодател да стимулира служителите си, като предоставя допълнителни социални придобивки.

 

Работодател, сключил групова застраховка „Живот” на своите служители може да се възползва от данъчните облекчения, предвидени в българското законодателство.

 

Продуктът предлага следните покрития:

  • Доживяване срока на застраховката  – изплащане на фиксирана застрахователна сума
  • Смърт на застрахования през застрахователния срок – изплащане на пълния размер на застрахователната сума на посочените в договора ползващи лица

 

Групова застраховка „Живот” предлага гъвкава програма от гледна точка на допълнителна защита, която застраховащият може да избере и добави към застраховката:

 

Групова застраховка „Живот” може да бъде сключена за две или повече лица.

 

Срокът на застраховката може да бъде от 3 до 25 г. и е еднакъв за цялата група.

 

Минималната възраст при сключване на застраховката е 14 години, а максималната възраст е 65 години, като при изтичане на застраховката лицето не трябва да надвишава 75 години.

 

Застрахователната премия се изчислява индивидуално за всяко застраховано лице по групова тарифа, в зависимост от възраст, рисков клас и срок на застраховката.

 

Плащането на застрахователната премия е в зависимост от желанието на клиента: еднократно или разсрочено на годишни, шестмесечни, тримесечни и месечни вноски.

 

Валутата, в която може да бъде сключена полицата, е лева или евро.

 

Ползващите лица се определят от застраховащия в предложението за застраховане.