.

Рискова застраховка „Живот” Ви дава възможност в днешния динамичен свят, изпълнен с опасности и непредвидени събития, да осигурите своето бъдеще. Застраховката осигурява максимална защита при добра цена.

 

Сключването на Рискова застраховка „Живот” Ви дава сигурност по отношение на различните рискове, застрашаващи здравето и живота Ви, причинени в резултат на злополука, професионална болест или общо заболяване.

 

ЖЗК „Съгласие” предлага Рискова застраховка „Живот” под следната форма:

 • Индивидуална рискова застраховка „Живот”
 • Групова рискова застраховка „Живот”

 

Основното покритие на Рискова застраховка „Живот” е:

 • Смърт на застрахованото лице – Застрахователят изплаща застрахователната сума на ползващите лица, посочени в договора.

Към основното покритие Вие може да изберете и добавите следните допълнителни покрития:

 • Смърт в резултат на злополука - изплаща се застрахователната сума по допълнителното покритие;
 • Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука – изплаща се процент от застрахователната сума по допълнителното покритие, равен на процента загубена работоспособност;
 • Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на професионална болест и/или общо заболяване – изплаща се процент от застрахователната сума по допълнителното покритие, равен на процента загубена работоспособност;
 • Временна неработоспособност в резултат на злополука – изплаща се процент от застрахователната сума по допълнителното покритие, в съответствие с дните на неработоспособност;
 • Временна неработоспособност в резултат на професионална болест или общо заболяване – изплаща се процент от застрахователната сума по допълнителното покритие, в съответствие с дните на неработоспособност;
 • Медицински разходи в резултат на злополука – изплаща се процент от застрахователната сума по допълнителното покритие. С цел лично управление на своите пари, Компанията предлага опция за самоучастие на застрахованото лице.

 

Срокът на застраховката е по Ваш избор и е от 1 до 5 г.

 

Застраховани лица - Лица в добро здравословно състояние на възраст от 14 до 65 навършени години към началото на застрахователния договор.

 

Застрахователната сума и застрахователната премия могат да бъдат определени в лева или в евро.

 

Застрахователната премия се определя от клиента. Тя може да бъде еднократна или годишна. Годишната премия може да бъде разсрочена на шестмесечни, тримесечни или месечни вноски.

 

Рискова застраховка „Живот” е валидна на територията на Република България и целия свят.

 

Предимства на Рискова застраховка „Живот”:

 • Защита и спокойствие от непредвидени събития и различни рискове
 • Възможност за избор на допълнителни покрития
 • Финансова помощ в случай на загуба на работоспособност
 • Обезпечаване на наследниците на застрахованото лице в случай на смърт
 • Ползване на данъчни преференции
 • Възможност за сключване на групова рискова застраховка „Живот” на преференциални цени