ДЕТСКА ЗАСТРАХОВКА

.

ГОЛЕМИЯТ СКОК ЗАПОЧВА С МАЛКИ СТЪПКИ!
      
„Детска застраховка”
 
е възможност за родителите да осигурят нужната финансова сигурност за най-важните моменти в живота на своето дете – навършване на пълнолетие, завършване на висше образование, покупка на автомобил, начална вноска за собствено жилище и т.н.
Застраховката може да бъде и чудесен подарък от близки на едно новородено дете – баба, дядо, леля, чичо, вуйна, вуйчо и т.н. Те биха могли да обезпечат финансово новия член на семейството, като му осигурят качествено образование или уверен финансов старт при навършване на пълнолетие.


С „Детска застраховка” могат да бъдат застраховани лица от 0 до 22 навършени години в началото на застрахователния договор.

 

Основни покрития:

 • Доживяване на Застрахования на крайна дата на застрахователния договор
 • Трайно намалена или загубена работоспособност на Застрахования в резултат на злополука над  50%

 

Допълнителни покрития:

 • Освобождаване от плащане на премии в случай на смърт от злополука или заболяване, или трайно намалена или загубена работоспособност на Застраховащия над 50 % в резултат на злополука, възникнала след началото на периода на застрахователното покритие по застрахователния договор
 • Временна неработоспособност на Застрахования в резултат на злополука
 • Временна неработоспособност на Застрахования в резултат на общо заболяване
 • Трайно намалена или загубена работоспособност на Застрахования в резултат на общо заболяване
 • Смърт на Застрахования за лица над 14 навършени години

 

Срок на застраховката:  от 3 до 25 години


Начин на плащане
: еднократно или разсрочено


Валута
: лева или евро
 

Териториален обхват: цял свят


Предимства
:

 • „Детска застраховка” дава максимална сигурност и гаранция за живота и  бъдещето на Вашите деца.
 • С малки месечни вноски натрупвате значим капитал за него.
 • Вие сами планирате каква сума да бъде събрана и точно кога детето Ви да разполага с нея – при навършване на пълнолетие, за продължаване на образованието или за първите опити в предприемачеството.
 • Засилване на застрахователната защита на детето чрез сключване на допълнителни покрития.
 • Допълнителна защита при неблагоприятни обстоятелства със Застраховащия чрез допълнителна застраховка „Освобождаване от плащане на премии“
 • Със сключването на „Детска застраховка” имате възможност да увеличите първоначалната застрахователна сума с евентуално разпределена годишна доходност от управление на резервите.
 • Получените средства и обезщетения не подлежат на данъчно облагане.


Основен информационен документ - „Детска застраховка”- еднократно плащане
Основен информационен документ - „Детска застраховка”- разсрочено плащане