Индивидуална застраховка „Злополука“ „РИСК ПРОТЕКТ“

.

 

ЖЗК „Съгласие” АД Ви дава възможност за сключване на застраховка „Злополука” срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната Ви цялост. Тя Ви осигурява защита и спокойствие срещу голям кръг от застрахователни събития, предизвикани от битова или трудова злополука.

 Предимствата на застраховка „Злополука”  са:

  • Сигурност
  • Спокойствие
  • Финансова помощ в случай на загуба на работоспособност в резултат на злополука
  • Обезпечаване на наследниците на застрахованото лице в случай на смърт в резултат на злополука

 

По този вид застраховка Вие сами избирате кои рискове да включите и каква да бъде застрахователната сума.

 

Основни покрити рискове:

  • Смърт в резултат на злополука
  • Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука

 

Към основното покритие Вие може да включите допълнително следните покрития:

  • Временна неработоспособност в резултат на злополука
  • Медицински разходи в резултат на злополука
  • Дневно плащане за болничен престой в резултат на злополука
  • Хирургическо лечение в резултат на злополука

 

Застраховани лица: лица на възраст от 14 до 70 г. Лица на възраст под 14 г. и навършени 70 г. могат да бъдат застраховани при специални условия.

 

Срок на застраховката: 1 година

 

Начин на плащане: еднократно или разсрочено

 

Валута: лева или евро

 

Териториален обхват: цял свят  

Информационен документ за
индивидуална застраховка „Злополука“ "РИСК ПРОТЕКТ"