Индивидуална застраховка „Злополука“ с пакетни покрития „СЪГЛАСИЕ ЗАЩИТА“


Със застраховка „СЪГЛАСИЕ ЗАЩИТА” Вие може да изберете един от нашите пакети – „Сигурност”, „Сигурност +” или „Сигурност Престиж”. Всеки пакет има точно определен лимит и точно определена застрахователна премия.

Вие може да изберете този пакет, който отговаря на Вашите финансови възможности.

 

Пакетите се предлагат в лева и в евро. Не се допускат комбинации на покритите рискове между различните пакети.

 

Покрити рискове и застрахователни суми (във валутни единици)

 


ПОКРИТИ РИСКОВЕ


ПАКЕТ "СИГУРНОСТ"


ПАКЕТ "СИГУРНОСТ+"

ПАКЕТ

"СИГУРНОСТ ПРЕСТИЖ"

Смърт в резултат на злополука

5 000

10 000

20 000

Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука


до 5 000


до 10 000


до 20 000

Временна неработоспособност в резултат на злополука

- над 10 до 20 дни, вкл.

- над 20 до 40 дни, вкл.

- над 40 до 60 дни, вкл.

- над 60 до 90 дни, вкл.

- над 90 дни

 


100

300

500

600

750


 

200

600

1 000

1 200

1 500


 

200

600

1 000

1 200

1 500

Дневно плащане за болничен престой в резултат на злополука


10


15


15


Чрез застраховка „СЪГЛАСИЕ ЗАЩИТА” Вие може да осигурите спокойствието и на цялото си семейство, независимо от броя на членовете срещу добра цена в зависимост от избрания пакет. Застрахователната премия е обща и не зависи от броя на членовете.

 

Застраховани лица: лица на възраст от 14 до 70 г. Лица на възраст под 14 г. и навършени 70 г. могат да бъдат застраховани при специални условия.

 

Срок на застраховката: 1 година

 

Начин на плащане: еднократно или разсрочено

 

Териториален обхват: цял свят  

 

 
Предимствата на застраховка „Злополука”  са:

  • Сигурност
  • Спокойствие
  • Финансова помощ в случай на загуба на работоспособност в резултат на злополука
  • Обезпечаване на наследниците на застрахованото лице в случай на смърт в резултат на злополука

 
Информационен документ за индивидуална застраховка „Злополука“ с пакетни покрития "СЪГЛАСИЕ ЗАЩИТА"