Допълнителна застраховка „Злополука”

ЖЗК „Съгласие” АД Ви предоставя възможност да увеличите застрахователната си защита като заедно със застраховка „Живот”, може да сключите Допълнителна застраховка „Злополука”, включваща допълнителни покрития срещу:

  • Смърт в резултат на злополука;
  • Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука;
  • Временна неработоспособност в резултат на злополука.

 

Застрахователни плащания:

  •  Смърт в резултат на злополука – изплаща се договорената застрахователна сума.
  • Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука – изплаща се процент от застрахователната сума, равен на процента трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука, определена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. В случай на 100 % трайна загуба на работоспособност, ще бъде изплатена 150 % от договорената застрахователна сума.
  • Временна неработоспособност в резултат на злополука – изплаща се процент от застрахователната сума или фиксирана сума, посочена в застрахователния договор, в зависимост от продължителността на временната неработоспособност.

 

С допълнителна застраховка „Злополука“ могат да бъдат застраховани  физически лица от 14 до 65 години, като максималната възраст в края на застрахователното покритие не може да надвишава 75 години. Лица с трайно намалена или загубена работоспособност 50% и над 50% могат да бъдат застраховани само при други специални условия.

 

Допълнителната застраховка „Злополука” се предлага в допълнение към застраховки: