Групова застраховка „Злополука“ „БИЗНЕС ПРОТЕКТ“

.

 

 ЖЗК „Съгласие” АД Ви дава възможност да сключите групова застраховка „Злополука”  на своите работници  и служители срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната им цялост.

Груповата застраховка „Бизнес протект” е предназначена за работодатели, които желаят да застраховат своите работници  и служители, срещу ежедневно и често случващи се непредвидени злополуки, от една страна и като допълнителна социална придобивка от друга страна.

 

Предимствата на групова застраховка „Злополука”  са:

 • Ефективна застрахователна защита
 • Спокойствие
 • Сигурност
 • Финансова помощ в случай на загуба на работоспособност в резултат на злополука
 • Работодателят предоставя социална придобивка на работниците и служителите си
 • Отстъпки за голям брой лица

 

По този вид застраховка Вие сами избирате кои рискове да включите и каква да бъде застрахователната сума.

 

Основни покрити рискове:

 • Смърт в резултат на злополука
 • Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука

 

Към основното покритие Вие може да включите допълнително следните покрития:

 • Временна неработоспособност в резултат на злополука
 • Медицински разходи в резултат на злополука
 • Дневно плащане за болничен престой в резултат на злополука
 • Хирургическо лечение в резултат на злополука

 

Срок на застраховката: 1 година

 

Застраховани лица: група от две или повече лица, предварително формирани с незастрахователна цел, чиито брой е определен или определяем.

 

Срок на застраховката: 1 година

 

Начин на плащане: еднократно или разсрочено

 

Валута: лева или евро

 

Териториален обхват: цял свят  

 

 

Информационен документ за групова застраховка „Злополука“ "БИЗНЕС ПРОТЕКТ"