.

 
 

Груповата застраховка „Злополука” е предназначена за работодатели, които имат желание да застраховат своите работници  и служители от една страна като допълнителна социална придобивка, и от друга страна, като защита от ежедневно и често случващи се злополуки, които не могат да бъдат предвидени и те изпитват необходимост да защитят своите служители срещу този риск.

 

 ЖЗК „Съгласие” АД Ви дава възможност да сключите групова застраховка „Злополука” на своите работници  и служители срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната им цялост.

 

Продуктът предлага следните покрития:

  • Смърт в резултат на злополука
  • Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука

 

Към групова застраховка „Злополука” Компанията предлага допълнителна защита, като Вие може да изберете и добавите следните покрития:

  • Временна неработоспособност в резултат на злополука
  • Медицински разходи в резултат на злополука
  • Дневно плащане за болничен престой в резултат на злополука
  • Хирургическо лечение в резултат на злополука

 

Срок на застраховката – 1 година

 

Застраховани лица – група от две или повече лица, предварително формирани с незастрахователна цел, чиито брой е определен или определяем. Застраховката се сключва по приложен списък или по средносписъчен състав. Не се застраховат лица с трайно загубена работоспособност над 50 %.

 

Застрахователната премия е годишна и се заплаща еднократно или разсрочено по банковата сметка на Компанията или по касов път.

 

Застрахователната сума и застрахователната премия могат да бъдат определени в лева или в евро. Плащането на премията за полици в евро се извършва в лева по фиксинга на БНБ.

 

Териториалният обхват на покритите рискове по групова застраховка „Злополука” е цял свят.

 

Предимствата на групова застраховка „Злополука”  са:

  • Ефективна застрахователна защита
  • Спокойствие
  • Сигурност
  • Финансова помощ в случай на загуба на работоспособност в резултат на злополука