Групова застраховка „Злополука“ за учащи и деца от детски градини и ясли

.

ОТГОВОРНИ КЪМ ДЕЦАТА!

 

Групова застраховка „Злополука“ за учащи и деца от детски градини и ясли е създадена, за да защити живота и здравето на най-малките и крехки представители на нашето общество - децата от училища, детски градини и ясли. Застраховката осигурява защита от злополуки в тяхното ежедневие, не само когато са на училище, но и когато играят, спортуват или са на екскурзия в България или в чужбина.

Всеки директор на учебно заведение, учител или родител, който има желание да осигури спокойствието и сигурността на своите деца, би могъл да го направи именно с този вид застраховка.

  

Застраховани лица: деца от детски градини и ясли, и всички учащи (с изключение на обучаващите се задочно, във вечерни училища или курсове). По този вид застраховка могат да бъдат застраховани и преподаватели и друг помощен персонал в учебните заведения - основни, средни, полувисши, висши, детски градини и ясли.

 

Основни покрития:

 • Временна неработоспособност в резултат на злополука
 • Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука
 • Смърт от злополука (за лица над 14 г.)

 

Допълнителни покрития:

 • Временна неработоспособност в резултат на фрактура (счупване)
 • Медицински разходи в резултат на злополука
 • Дневно плащане за болничен престой в резултат на злополука
 • Хирургическо лечение в резултат на злополука

 

Бенефициери:

 • За риск Смърт – законните наследници
 • За всички останали рискове – застрахованото лице. При условие, че застрахованото лице е непълнолетно – родителите/настойниците.

 

Застрахователна сума: от 1 000 до 10 000 лв.

 

Срок на застраховката: Срокът на застраховката е 1 (една) година, с възможност за сключване и за по-кратък период.

 

Застрахователната премия: еднократно или разсрочено

 

Валута: лева

 

Териториален обхват: цял свят

 

Предимства:

 • Защита и спокойствие от непредвидени събития и различни рискове за Вашите деца
 • Възможност за избор на допълнителни покрития
 • Изключително разумна цена
 • Отстъпки при по-голям брой застраховани лица


Информационен документ за групова застраховка „Злополука“ за учащи и деца от детски градини и ясли