Същност на застраховането

.

Всеки човек, бизнес или организация, всяка нация и всяко нещо, за което може да се приложи думата парична ценност, е изложено на опасности, които обичайно се определят като рискове.


Разнообразието от възможни рискове е наистина много голямо. Но всички те имат нещо общо помежду си: нанасянето на парични загуби.


Ако рискът стане факт, възникват сериозни разходи, които никой не е планирал. Това може да е загуба на пари, на имущество, на здравето, живота или на цял бизнес.


Разбира се, не всички хора, фирми, имоти, автомобили или стоки са изложени на еднакъв риск. Някой са изложени на по-сериозен риск от други. За някой вероятността от възникването на риска е много близка до реалността. За щастие не всеки човек и не всяка фирма се сблъскват на практика  с последствията от настъпило непредвидено събитие.


Невъзможно е да се предвиди с точност кой ще бъде засегнат от непредвидено събитие!


Невъзможно е човек да контролира или предсказва бъдещето със сигурност, но въпреки това бъдещето може да бъде предвидено в някаква степен. Шансът да се случи непредвидено събитие е 50 на 50.


Купуването на застраховка = купуване на застрахователно покритие.


Това е метод за контрол на финансовите аспекти на неясно бъдеще.


Човек, който купи застрахователна полица, той прехвърля риска от застрахования към застрахователя.


Пример
: Клиент претърпява инцидент, вследствие на който е нетрудоспособен за дълъг период от време. По този начин той губи възможността да се труди, да реализира доходи и да се грижи за своето семейство. Нещо повече, за периода на нетрудоспособност той ще има нужда от допълнителни средства за възстановяване и лечение. Но ако има сключена застраховка, той ще получи адекватно обезщетение от своя застраховател.

Основна функция на застраховането е да компенсира застрахования за пълна загуба или частична щета, причинени от риска, срещу който е застрахован. В повечето случаи компенсацията от застрахователя приема формата на обезщетение, което означава връщане на застрахования в същото финансово положение, в което е бил непосредствено преди загубата или щетата да възникне. Застрахованият трябва да бъде нито по-добре, нито по-зле, отколкото е бил преди възникването на щетата.


Никой не може да предотврати възникването на буря, градушка, наводнение или най-лошото смърт, но всеки може да направи някои смислени стъпки, преди да се случат, така че да редуцира до голяма степен загубите, които те могат да причинят в живота му.