Застрахователно планиране


семейно_дърво
Финансовото планиране се дели на пет основни подтеми:

 • Застрахователно планиране
 • Инвестиционно планиране
 • Пенсионно планиране
 • Данъчно планиране
 • Наследствено планиране


В днешния несигурен и динамичен свят е необходимо всеки човек да разработи свой личен застрахователен план, включвайки в него една или повече застраховки, които да му осигурят финансова помощ от непредвидени събития и различни рискове, а от друга страна да компенсират икономическия принос в случай на смърт.

  

Когато купувате животозастрахователна полица, е важно да изберете правилния размер на покритието. Не искате твърде много, плащайки за защита, която не Ви е необходима. Нито искате да имате твърде малко, оставяйки близките си не защитени.

  

Определете от какви застраховки „Живот“ имате нужда

Има два често използвани метода за изчисляване на размера на животозастрахователното покритие.

 


1. Методът „еднократна нужда“ изчислява сумата, необходима за плащане:

 • Домакински разходи
 • Спешни нужди
 • Образователни разходи
 • Неизплатени дългове
 • Данъци
 • Разходи за погребение

 

2. Методът „заместване на дохода” изчислява сумата, необходима за заместване на процент от доходите Ви за определен брой години, обикновено докато най-малкото Ви дете не излезе от колеж или докато не бъде изплатена ипотеката Ви.

 

В допълнение към тези два метода може да помислите и за други нужди. Например, искате ли да осигурите финансовите средства, така че съпругът/та Ви да не трябва да работи първата година след смъртта ви?

  

Никога не е късно или твърде рано да започнете да мислите за животозастраховане и да получите финансовата сигурност, от която Вие и Вашето семейство се нуждаете и заслужавате.