Справки за инвестиционни сметки

Клиентите на ЖЗК ‘‘Съгласие‘‘ АД , сключили застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове, в края на месец  март 2018 г., са уведомени за състоянието на инвестиционните им сметки към 31.12.2017 г.