Справки за инвестиционни сметки

През месец март 2011 г. ЖЗК „Съгласие” АД изпрати до своите клиенти справки за броя, разпределението по индивидуалните инвестиционни фондове и стойността на инвестиционните единици към 31.12.2010 г. по действащите застрахователни договори.