Пандемия от Коронавирус (COVID-19) - важна информация

Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявената международна пандемия от Световната здравна организация (СЗО) от Коронавирус (COVID-19) и  обявената с решение на Министерски съвет извънредна ситуация в рамките на Република България, се обръщаме към Вас с молба за стриктно спазване  на указанията на Министерство на здравеопазването и запазване на спокойствие.

Независимо от усложнената обстановка, офисите на Животозастрахователна компания „Съгласие“ АД ще продължат да работят при засилени мерки за сигурност, които да гарантират високи нива на защита и спокойствие както на клиентите, така и на служителите на дружеството.

Застрахователното покритие във връзка с диагностициране на Коронавирус и последващите усложнения от него по рискови застраховки „Живот“ и дългосрочни застраховки „Живот“ на ЖЗК „Съгласие“ АД  се запазва същото, както при всяко друго вирусно заболяване, при спазване на условията, посочени в конкретния застрахователен договор. 

  • За риска „Временна неработоспособност в резултат на професионална болест или общо заболяване“ покритието важи при издаден болничен лист.
  • Не се считат за „Временна неработоспособност в резултат на професионална болест или общо заболяване“ случаите на престой в домашни условия под карантина.


За въпроси оставаме на разположение на посочените контакти в сайта на дружеството, както и в нашите офиси.

 Бъдете здрави и проявете търпение и спокойствие до отминаването на кризисната ситуация!