Банкови сметки

Във връзка с промяна на наименованието на ЗД „КД Живот” АД, сега ЖЗК „Съгласие” АД, бихме искали да Ви уведомим, че няма промяна в банковите сметки за внасяне на премии по застрахователните договори. При попълване на данните във вносните бележки и платежните нареждания като получател е необходимо да се изписва новото наименование ЖЗК „Съгласие” АД.

За Ваше улеснение посочваме номерата на банковите сметки за внасяне на премии по застрахователните договори:

ОББ BIC: UBBSBGSF

За полици в лева: IBAN: BG05UBBS80021006845230
За полици в евро: IBAN: BG33UBBS80021435620810