ВЕЛИКДЕНСКА КАМПАНИЯ

2._Великденска_кампания         УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

  По случай предстоящите Великденски празници, имаме 
  удоволствието да Ви информираме, че ЖЗК „Съгласие“ АД
  стартира „ВЕЛИКДЕНСКА КАМПАНИЯ“

 


УСЛОВИЯ НА „ВЕЛИКДЕНСКА КАМПАНИЯ“

 
Срок на кампанията (дата на издаване на договорите): 01.03 - 31.05.2021 г.


Предмет на кампанията:

 •  При сключване на дългосрочна застраховка „Живот“, в т.ч.

         - Класическа застраховка „Живот“

         - Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд „Фондполица“

         - Детска застраховка

 • влизаща в сила от 01.04.2021 г., 01.05.2021 г. или 01.06.2021 г.
 • Застраховащият получава и индивидуална застраховка „Злополука“ с пакетни покрития със застрахователна сума 5 000 лв. (пакет „Сигурност“)

 

Застраховани лица по кампанията:

 • Физически лица на възраст от 14 до 69 г. вкл.
 • Не се застраховат лица навършили 70 г. и повече 
 • Не се застраховат лица с трайно намалена или загубена работоспособност 50% и над 50 %
 • Не се сключва индивидуална застраховка „Злополука“ с пакетни покрития със Застраховащ Юридическо лице

 

Покрити рискове и застрахователна сума по ПАКЕТ „СИГУРНОСТ“:

 • Застрахователна сума: 5 000 лв.
 • Покрити рискове:

       - смърт в резултат на злополука

       - трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука

       - временна неработоспособност в резултат на злополука

       - дневно плащане за болничен престой в резултат на злополука

 

Срок на индивидуална застраховка „Злополука“ с пакетни покрития

 • Срок на застрахователния договор – 1 година
 • Влиза в сила от 1-во число, заедно с дългосрочната застраховка „Живот“

 

Подробна информация относно кампанията, както и за други животозастрахователни продукти на ЖЗК „Съгласие“ може да получите в нашите офиси.