Животозастрахователна компания ”Съгласие” ЕАД е новото наименование на ЗД ”КД Живот” АД

От 11.03.2011 г. ЗД "КД Живот" АД е с ново наименование - Животозастрахователна компания "Съгласие" АД (ЖЗК "Съгласие" АД) и с нов състав на Съвета на Директорите.