КАМПАНИЯ „15 ГОДИНИ ЗА ТВОЕТО БЪДЕЩЕ”

 

3._15_godini_za_tvoeto_bydeshte_news


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

По случай рождения ден на ЖЗК „Съгласие“ стартира кампания „15 ГОДИНИ ЗА ТВОЕТО БЪДЕЩЕ.

Предмет на кампанията:

 • При сключване на дългосрочна застраховка „Живот“, в т.ч.

    v Класическа застраховка „Живот“

    v Детска застраховка

    v Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд „Фондполица“

 • влизаща в сила от 01.09.2022 г., 01.10.2022 г., 01.11.2022 г., 01.12.2022 г. или 01.01.2023 г.
 • Застраховащият получава безплатно индивидуална застраховка „Злополука“ с пакетни покрития със застрахователна сума 10 000 лв. (пакет „Сигурност +“)

 

Застраховани лица по кампанията:

 • Физически лица на възраст от 14 до 69 г. вкл.
 • Не се застраховат лица навършили 70 г. и повече
 • Не се застраховат лица с трайно намалена или загубена работоспособност 50% и над 50 %
 • Не се сключва индивидуална застраховка „Злополука“ с пакетни покрития със Застраховащ Юридическо лице

 

Покрити рискове и застрахователна сума по ПАКЕТ „СИГУРНОСТ“:

 • Застрахователна сума: 10 000 лв.
 • Покрити рискове:

     - смърт в резултат на злополука

     - трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука

     - временна неработоспособност в резултат на злополука

     - дневно плащане за болничен престой в резултат на злополука

 

Срок на индивидуална застраховка „Злополука“ с пакетни покрития:

 • Влиза в сила от 1-во число, заедно с дългосрочната застраховка „Живот“
 • Срок на застрахователния договор – 1 година

 

 

 

За повече информация и изготвяне на конкретна оферта, може да се свържете с офисите на ЖЗК „Съгласие“.