Анулиране на стари бланки

На вниманието на всички клиенти и застрахователни консултанти на ЖЗК „Съгласие” АД:

Уведомяваме Ви, че от месец Юни 2011 г., ЖЗК „Съгласие” АД ползва нови бланки за Предложение за застраховка „Живот” с ново лого и променено съдържание.

 

В тази връзка Ви информираме, че ЖЗК „Съгласие” АД обявява за невалидни следните документи с логото и наименованието на ЗД „КД Живот” АД:

  • Предложение за застраховка „Живот”
  • Предложение за застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд

 

Консултантите, които все още притежават такива, следва да ги предадат в Централно Управление, за да бъдат анулирани!