Политика за възнагражденията

В съответствие с изискванията на Наредба № 43 от 27.07.2011 г. за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества, Съветът на директорите на ЖЗК „Съгласие” ЕАД прие и прилага от 06.02.2012 г. Политика за възнагражденията на Компанията.

Анулиране на предложения за застраховане

.

На вниманието на всички клиенти и застрахователни консултанти на ЖЗК „Съгласие” АД:

 

Уведомяваме Ви, че ЖЗК „Съгласие” АД обявява за невалидно предложение за застраховане с номер 700084.