Нов продукт - Застраховка „Злополука”

С Решение № 77-ЖЗ/06.02.2012 г. Комисията за финансов надзор издаде допълнителен лиценз на ЖЗК “Съгласие” ЕАД за застраховка „Злополука”. Компанията добави към предлаганите застрахователни продукти:

  • Индивидуална застраховка Злополука
  • Групова застраховка Злополука
  • Задължителна застраховка Трудова Злополука

Повече информация относно продуктите може да намерите в офисите на Компанията, както и в сайта в раздел „Застраховки Злополука”.

 

Анулиране на предложения за застраховане

.

На вниманието на всички клиенти и застрахователни консултанти на ЖЗК „Съгласие” АД:

 

Уведомяваме Ви, че ЖЗК „Съгласие” АД обявява за невалидно предложение за застраховане с номер 700084.