Анулиране на предложения за застраховане

На вниманието на всички клиенти и застрахователни консултанти на ЖЗК „Съгласие” АД:
 

Уведомяваме Ви, че ЖЗК „Съгласие” АД обявява за невалидни предложения за застраховане с номера 700042 и 700045.

Анулиране на предложения за застраховане

.

На вниманието на всички клиенти и застрахователни консултанти на ЖЗК „Съгласие” АД:

 

Уведомяваме Ви, че ЖЗК „Съгласие” АД обявява за невалидно предложение за застраховане с номер 700084.