Промяна в седалище и управление

На вниманието на всички клиенти и застрахователни посредници на ЖЗК „Съгласие” АД:
 

Уведомяваме Ви, че на 21.03.2012 г.  е вписана промяна в обстоятелствата по партидата на ЖЗК „Съгласие” АД в Търговския регистър в частта седалище и адрес за кореспонденция.


Новият адрес е: гр. София,п.к. 1309, бул. Тодор Александров № 141.