Информация съгл. чл. 185, ал. 2, т. 3 от КЗ във връзка с класическа застраховка „Живот”

Съветът на директорите взе решение формираният по чл. 24, ал. 2 от Общите условия на застраховка „Живот” доход от инвестиране на математическите резерви за 2011 г. да не бъде разпределян като допълнителна доходност по застрахователните договори.

Анулиране на предложения за застраховане

.

На вниманието на всички клиенти и застрахователни консултанти на ЖЗК „Съгласие” АД:

 

Уведомяваме Ви, че ЖЗК „Съгласие” АД обявява за невалидно предложение за застраховане с номер 700084.