УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД промени имената на фондовете си

Дружеството за управление на активи „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД (с предишно наименование КД Инвестмънтс ЕАД) обяви, че променя имената на договорните фондове, които управлява.

ДФ „КД Акции България“ вече се казва „Селект Регионал“, а новото име на ДФ „КД Облигации България“ е „Селект Облигации“.

Новите имена са продиктувани, както от смяната на собствеността в управляващото дружество, така и от намерението за обединяването на фондовете под обща фамилия „Селект“.

Смяната в имената на фондовете по никакъв начин не е свързана с промяна на географският обхват и рисковият им профил, съобщават от управляващото дружество.