УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД промени името на „КД Пеликан”

Управляващото дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД (с предишно наименование КД Инвестмънтс ЕАД) обяви, че променя името на ИД „КД Пеликан” АД. Новото наименование на инвестиционното дружество е  „Селект Баланс“ АД.

 

Промяната е продиктувана, както от смяната на собствеността в управляващото дружество, така и от намерението за обединяването на фондовете под обща фамилия „Селект“.

 

Смяната в имената на фондовете по никакъв начин не е свързана с промяна на географският обхват и рисковият им профил, съобщават от управляващото дружество.