Преобразуване на ИД Селект Баланс в ДФ

Уважаеми клиенти,
 

С решение на Комисията за финансов надзор от 21 ноември 2012 г., инвестиционно дружество  "Селект Баланс" АД се преобразува, чрез промяна в правната форма в договорен фонд "Селект Баланс", организиран и управляван от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД.
 

Преобразуването на ИД "Селект Баланс" АД  в договорен фонд не е свързано с

промени в инвестиционния и рисковия профил на схемата, а единствено и само в

промяна на правно организационната й форма.