Нова Детска застраховка предлага ЖЗК Съгласие

С Решение № 802-ЖЗ / 29.10.2013 г. Комисията за финансов надзор издаде допълнителен лиценз на ЖЗК “Съгласие” АД за „Женитбена и детска застраховка”.
Продуктът на ЖЗК "Съгласие" АД „Детска застраховка” е изключително модерен и гъвкав. Традиционни покрития са комбинирани с иновативни застрахователни защити. Застраховката може да се сключи от физически или юридически лица. Договорът може да е със срок от 3 до 22 години. Не се поставя ограничение за максималния размер на застрахователната сума.

 

Повече информация относно продуктите може да намерите в офисите на Компанията, както и в сайта в раздел „Застраховки живот и рента”.

Анулиране на предложения за застраховане

.

На вниманието на всички клиенти и застрахователни консултанти на ЖЗК „Съгласие” АД:

 

Уведомяваме Ви, че ЖЗК „Съгласие” АД обявява за невалидно предложение за застраховане с номер 700084.