Кампания „Лоялен клиент”

ЖЗК „Съгласие” ЕАД подарява застраховка „Злополука” на лоялен клиент на всеки притежател на активна „Фондполица”. От Кампанията ще могат да се възползват застраховащите по Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, с редовно платени премии за минимум три години.

Срокът на застраховката е година, с начало 00:00 ч. на 01.05.2014 г. и край 24:00 на 30.04.2015 г.

 

Застрахователната сума е 2 000 лв.

 

Покритите рискове са:

  • Смърт в резултат на битова злополука - изплаща се застрахователната сума
  • Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на битова злополука  – изплаща се % от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност
  • Временна неработоспособност в резултат на битова злополука:

·   от 41 до 60 календарни дни - изплащат се 6% от застрахователната сума;

·   от 61 до 90 календарни дни - изплащат се 10% от застрахователната сума.

 

Предварително подготвената полица ще бъде изпратена заедно с годишната справка за инвестиционната сметка. В случай, че не сте получили годишната си справка, можете да се обърнете за информация към офисите на ЖЗК „Съгласие” ЕАД.