СПРАВКИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ СМЕТКИ

В края на месец март 2014 г. ЖЗК „Съгласие” ЕАД предостави на своите клиенти справки за броя, разпределението по индивидуалните инвестиционни фондове и стойността на инвестиционните единици към 31.12.2013 г. по действащите застрахователни договори.