7.00% доходност за 2014 г.

7.00% доходност ще получат застрахованите по полици Класическа застраховка „Живот“. Доходността е сума от 3% гарантирана техническа лихва и 4% допълнителна лихва от управление математическия резерв по застраховка „Живот” за 2014 г. Допълнителната доходност е по решение Застрахователя, в съответствие с чл. 24, ал. 2 от Общите условия на застраховка „Живот.

 

Клиентите, които имат застраховка „Живот”, с редовно платени премии за две и повече години, ще получат писмо, с което ще бъдат уведомени за размера на разпределения бонус, който се изразява в увеличение на застрахователната сума със съответния размер.