Кампания ”Детство мое”

ГОЛЕМИЯТ СКОК ЗАПОЧВА С МАЛКИ СТЪПКИ!

 

Уважаеми родители,

 

Ние от Животозастрахователна компания „Съгласие” АД искаме едно безгрижно и светло бъдеще за нашите деца.

Заедно можем да ги въведем в един по-добър живот и да запазим техните детски усмивки!

 

ЖЗК „Съгласие” продължава кампания  „ДЕТСТВО МОЕ” до 30.06.2016 г.

 

Условия на кампанията:

  • За всяка сключена Детска застраховка, в периода 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г., първите 150 лв. (75 евро) от дължимите премии по основно покритие не се заплащат от застраховащия.
  • Застраховани могат да бъдат деца на възраст от 0 до 17 г., като срокът на договора е от 8 до 25 г. (до минимум навършени 18 г.)
  • Застраховащ може да бъде физическо лице (родител, настойник, роднина и др.) или юридическо лице.

 

 

Предимства на Детска застраховка:

  • Застраховката дава максимална сигурност и гаранция за по-добро бъдещето на нашите деца.
  • Вие сами определяте каква сума да бъде събрана и точно кога детето да разполага с нея.
  • Сключването на Детска застраховка дава възможност за печалба и от годишната доходност върху събраните средства.
  • Размерът на вноските може да бъде променян в зависимост от Вашето желание и потребности.
  • Възможност спестени от Вас средства, да бъдат вложени с еднократна вноска, за по-добър живот на Вашето дете.
  • За повече сигурност, включване на допълнителни покрития.

 

Подробна информация може да получите в нашите офиси.

 

 

Подари усмивка, сбъдни мечта с Детска застраховка!