10 ГОДИНИ ЖЗК „СЪГЛАСИЕ“ АД

УВАЖАЕМИ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ,

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОСРЕДНИЦИ,

 

Животозастрахователна компания „Съгласие” АД отбелязва своята 10 – годишнина!

 

Вече 10 години нашата основна цел е да покрием възможно най-голяма част от нуждите и очакванията на нашите настоящи и бъдещи клиенти.

Компанията стартира дейността си през 2006 г. със създаването на два уникални за времето си продукта – „Фондполица“ и „Фондполица пакет“. 10 години по-късно ние разполагаме с разнообразен портфейл от продукти, включващи дългосрочни и краткосрочни застраховки, отнасящи се както за физически лица, така и за корпоративни клиенти.

 

По случай 10-годишнината ЖЗК „Съгласие“ стартира кампания по сключване на дългосрочни застраховки „Живот“, поемайки 10% от дължимите премии за първите дванадесет месеца за всяка новосключена полица.

Освен отстъпката, ЖЗК „Съгласие“ ще раздаде награди на четирима от сключилите застраховка по кампанията.

Пълните условия може да намерите тук.

 

Бихме искали да изразим своята благодарност за гласуваното доверие.

 

 

 Екипът на ЖЗК „Съгласие“