НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА ПРЕМИИ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

 

Във връзка с извършеното прехвърляне на застрахователен портфейл от индивидуални и групови застрахователни договори на „Дженерали животозастраховане” АД в полза на Животозастрахователна компания „Съгласие” АД, Ви информираме за редa и начинa на заплащане на премии по Вашите застрахователни договори.

 

  • По индивидуалните банкови сметки в УниКредит Булбанк АД, по които до момента са заплащани дължимите премии.

 

  • Чрез вноски на каса, безплатно за клиента, в офисите на „Тексим банк“ АД, по разплащателните сметки на ЖЗК „Съгласие“ АД, посочени по-долу.

 

  • По разплащателна сметка на ЖЗК „Съгласие” АД:

в лева:

     Тексим банк АД              BIC: TEXIBGSF                         BG67 TEXI 9545 1000 3260 00

     УниКредит Булбанк        BIC: UNCRBGSF                       BG81 UNCR 9660 1028 4475 42

     ОББ                                 BIC: UBBSBGSF                        BG05 UBBS 8002 1006 8452 30

 

в евро

     Тексим банк АД              BIC: TEXIBGSF                         BG49 TEXI 9545 1400 3260 00

     УниКредит Булбанк        BIC: UNCRBGSF                       BG84 UNCR 9660 1428 4475 52

     ОББ                                 BIC: UBBSBGSF                        BG33 UBBS 8002 1435 6208 10

 

В основанието за плащане е необходимо да посочите номер на полица, име и ЕГН, или поне едно от изброените.

 

  • В брой в офисите на ЖЗК „Съгласие“ АД.

 

  • В брой в офисите на Застрахователен брокер „Съгласие Инс Брокер“ (www.saglasie-ins.bg).

 

  • Досегашните клиенти имат възможност да заплащат премии без такса в офис на Изипей или техен партньор. Стремежът на ЖЗК „Съгласие“ АД е в най-кратки срокове да добави в системата на Изипей и полиците от портфейла на „Дженерали Животозастраховане“ АД.

 

Важно: С цел запазване интересите на своите клиенти и осигуряване обслужването на застрахователните договори ЖЗК „Съгласие” АД има споразумение с „Дженерали животозастраховане“ АД, получените от досегашния застраховател премии по застраховки „Живот да бъдат превеждани по сметка на ЖЗК  „Съгласие” АД.