Доходност от 6% за 2015 г.

Уважаеми клиенти,

 

 

Информираме Ви, че  ЖЗК „Съгласие” АД за четвърта поредна година разпредели допълнителна доходност от управлението на математическия резерв по застраховка „Живот” и Детска застраховка.

 

За 2015 г. допълнителната доходност е 3%, в допълнение към 3% техническа лихва или общо 6% доходност. Допълнителната доходност се отразява в увеличение на застрахователната сума по всяка полица с редовно платени премии за две и повече години. След края на всяка финансова година ЖЗК „Съгласие“ прави изчисление на превишението на реализирания нетен доход от инвестиране на математическите резерви над техническата лихва и определя каква част от него да бъде разпределена като допълнителна доходност по застрахователните договори. Това действие е в съответствие с Общите и Специални Условия по двата вида продукта. Веднъж разпределена, тази допълнителна доходност е неотменима за клиента.

 

Клиентите, които имат застраховка „Живот” и Детска застраховка, с редовно платени премии за две и повече години, ще получат лично писмо, с което ще бъдат уведомени за размера на разпределения бонус, който се изразява в увеличение на застрахователната сума със съответния размер.