Мисията на ЖЗК „Съгласие” АД е да работи за сигурно бъдеще на своите клиенти

С поглед върху общата картина на нашата компания, искаме да покажем, че изследваме нови измерения и отваряме нова страница. Концентрирали сме вниманието си върху разработването и внедряването на нови продукти и повишаване стандарта на обслужване, който ще постигнем с постоянно обучение и развитие на нашите застрахователни консултанти.

 

Целите на ЖЗК „Съгласие” АД са в краткосрочен период да се превърне в лидер по условия и качество на предлаганите животозастрахователни продукти.
 

Като своя основна задача ЖЗК „Съгласие” АД разпознава и подобряването на финансовата култура на своите клиенти.
 

Това е изключително важно както за застрахователния сектор, така и за клиентите.
 

Ограмотяване относно управлението на личните финанси би могло да донесе положителна промяна във всяко домакинство. След като това се случи, всеки един клиент ще бъде наясно със смисъла на застраховането и дивидентите, които може да донесе то в личния му портфейл.
 

Компанията подкрепя инициативата на КФН за създаване на сайт, който подпомага младите хора да подобрят своята финансова култура.

 

 http://www.tvoitefinansi.bg/

 

http://www.tvoitefinansi.bg/inner?id=59&isFromMenu=true