ДАННИ НА ФИРМАТА:

ЖЗК СЪГЛАСИЕ АД

ЕИК: 175247407Клиентите на ЖЗК „Съгласие” АД имат възможност да внасят застрахователни премии по застрахователни договори в офисите на EasyPay, в офисите на партньорите на EasyPay и онлайн чрез системата e–Pay (https://www.epay.bg/). При плащане в офисите на EasyPay не се дължи комисионна/такса за извършеното плащане. Таксата е за сметка на ЖЗК “Съгласие” АД. Адресите на офисите на EasyPay, можете да видите от следния интернет адрес:  http://easypay.bg/?p=offices.
 

Като основание за плащането трябва да се посочи ЕГН на застраховащия по полицата.

 
 

За Ваше удобство предоставяме и банкови сметки на дружеството:


БАНКА:                                ТЕКСИМ БАНК АД

BIC:                                       TEXIBGSF

IBAN в BGN:                         BG67 TEXI 9545 1000 3260 00  

 

 

БАНКА:                               УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BIC:                                      UNCRBGSF

IBAN в BGN:                        BG81 UNCR 9660 1028 4475 42    

IBAN в EUR:                         BG84 UNCR 9660 1428 4475 52 

 

 

БАНКА-ПАРТНЬОР:            ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

BIC:                                       UBBSBGSF

IBAN в BGN:                         BG05 UBBS 8002 1006 8452 30

IBAN в EUR:                          BG33 UBBS 8002 1435 6208 10

 


Като основание за плащането трябва да се посочи минимум номера на застрахователната полица.