На 11.07.2016 г. бяха изтеглени печелившите полици по Кампания „10 години ЖЗК Съгласие“

.

На 11.07.2016 г. в гр. София се проведе теглене чрез томбола, в която се определиха печелившите номера на полици по Кампания „10 години ЖЗК Съгласие“.

 

До участие в томболата са допуснати 30 /тридесет/ лица, сключили дългосрочна застраховка „Живот“ по Кампанията, провела се в периода 01.03.2016 г. – 30.06.2016 г.


Данните на всички участници в томболата са предварително подготвени и поставени в урна.


Комисията пристъпи към теглене на наградите в 09.30 ч.


Първо започна тегленето на печелившия участник с награда: Ваучер на стойност 50 лв. за закупуване на стоки от магазини HomeMax. Председателят на комисията изтегли печелившия талон:


ПЛАМЕН ПАВЛОВ СТАЙКОВ, № на полица
20000187 от гр. Горна Оряховица.


След това се пристъпи към теглене на следните награди:

1 бр. ваучер на стойност 20 лв. за доброволна застраховка по избор на спечелилия, сключенa чрез Застрахователен брокер „Съгласие Инс брокер“


ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА ИГНАТОВА, № на полица 20000174 от гр. Габрово


1 бр. ваучер на стойност 20 лв. за доброволна застраховка по избор на спечелилия, сключенa чрез Застрахователен брокер „ЕФКО ИНС“


ХРИСТО МИЛЬОВ ПАНЧЕВ, № на полица 20000192 от гр. Пазарджик


Най-накрая бе изтеглена голямата награда: Ваучер Уикенд за двама в Астера Банско Хотел&Спа. 


СТАНИСЛАВА СТЕФАНОВА МАРКОВА, № на полица 20000180 от гр. Горна Оряховица.


 

Комисията ще се свърже с печелившите!


Наградата се получава лично от Победителя в избран от него офис на Организатора срещу представяне на лична карта.


Съгласно Общите условия на томболата спечелилите, които не отговорят на посочените от тях телефони за контакт повече от 10 (десет) календарни дни от датата на томболата, както и ако не потърсят наградата си до 5 работни дни след уведомяването по телефона, губят правото си върху наградата.


В тези случаи, на 01.08.2016 г. ще бъде проведено ново теглене чрез томбола, в която ще бъде определен новия печеливш номер на полица.

 
Галерия

снимка 1
снимка 2
снимка 3
снимка 4
снимка 5
снимка 6
снимка 7
снимка 8
снимка 9
снимка 10