За ЖЗК „Съгласие” АД

.

ЖЗК „Съгласие” АД е животозастрахователна компания, която предлага разнообразие от продукти и услуги, съобразени с индивидуалните желания и нужди на своите клиенти. Компанията стартира дейността си през 2007 г. под името ЗД „КД Живот” АД, а от края на 2010 г. е част от групата на „Уеб Финанс Холдинг” АД. Групата на Уеб Финанс Холдинг” АД притежава значителни акционерни дялове и инвестиции в компании в сферите на допълнителното задължително пенсионно осигуряване, допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, допълнителното здравно осигуряване, застраховането, банковото дело, инвестициите, управлението на портфейли и др.

Екипът на Компанията акцентира върху разработването на нови продукти, така че да покрие възможно най-голяма част от нуждите и очакванията на своите настоящи и бъдещи клиенти.

 


Един от основните продукти, с които ЖЗК „Съгласие" АД стартира дейността си на българския пазар, е продуктът „Фондполица”. „Фондполица” представлява атрактивна комбинация между класическите параметри на застраховка „Живот” и възможност за по-висока и добре управляема доходност. Продуктът се характеризира с максимална гъвкавост и лесно може да бъде адаптиран към индивидуалните предпочитания и рисковия профил на всеки отделен клиент.

 

 

ВАЖНИ СЪБИТИЯ


2006

 • 20 Декември – „КД Живот" България получава лиценз за извършване на застрахователна дейност


2007

 • април – май – Компанията стартира откриването на офиси в страната
 • 2 май – „КД Живот" издава първата „Фондполица”


2008

 • 27 февруари – Фондполица с инвестиционен пакет печели приз за най-добър Финансов продукт на 2007 г. в категория „Животозастраховане и осигуряване” на международното финансово изложение „Банки, Инвестиции, Пари”
 • 5 март - "КД Живот" става член на Асоциацията на българските застрахователи


2009

 • 30 април - Компанията заема 1 % пазарен дял на българския застрахователен пазар и е на второ място сред всички животозастрахователни компании, предлагащи застраховки „Живот", свързани с инвестиционен фонд


2010

 • 29 декември – „Уеб Финанс Холдинг" АД придобива 100 % акционерно участие в капитала на „КД Живот"


2011

 • 11 март - Дружеството регистрира новото си име - Животозастрахователна компания „Съгласие" ЕАД

 
2012

 • февруари - ЖЗК „Съгласие” ЕАД получава допълнителен лиценз за застраховка „Злополука”
 • юни – стартира предлагането на най-новия иновативен продукт Групова застраховка „Живот” - „Съгласие заедно” за служителите, чрез която Работодателят не само застрахова своите служители, но също така получава възможност за допълнителното им стимулиране при намаляване на разходите.
 • декември – компанията издава първата индивидуална застраховка „Живот” на кредитополучател

 

2013

 • Януари - ЖЗК „Съгласие” ЕАД сключва договор за презастраховане с един от големите международни застрахователи General Reinsurance AG (Gen Re), което дава допълнителна гаранция за клиентите на Компанията.