За ЖЗК „Съгласие” АД

.

ЖЗК „Съгласие” АД е животозастрахователна компания, която предлага разнообразие от продукти и услуги, съобразени с индивидуалните желания и нужди на своите клиенти. Компанията стартира дейността си през 2007 г. под името ЗД „КД Живот” АД, а от края на 2010 г. е част от групата на „Уеб Финанс Холдинг” АД. Групата на "Уеб Финанс Холдинг” АД притежава значителни акционерни дялове и инвестиции в компании в сферите на допълнителното задължително пенсионно осигуряване, допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, допълнителното здравно осигуряване, застраховането, банковото дело, инвестициите, управлението на портфейли и др.

Екипът на Компанията акцентира върху разработването на нови продукти, така че да покрие възможно най-голяма част от нуждите и очакванията на своите настоящи и бъдещи клиенти.

 


Един от основните продукти, с които ЖЗК „Съгласие" АД стартира дейността си на българския пазар, е продуктът „Фондполица”. „Фондполица” представлява атрактивна комбинация между класическите параметри на застраховка „Живот” и възможност за по-висока и добре управляема доходност. Продуктът се характеризира с максимална гъвкавост и лесно може да бъде адаптиран към индивидуалните предпочитания и рисковия профил на всеки отделен клиент.