КАМПАНИЯ „15 ПЛЮС“

3._15_ПЛЮС_новина(ПРИКЛЮЧИЛА)

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


През 2023 г. ЖЗК „Съгласие“ е подготвила няколко кампании, които да задоволят Вашите конкретни нужди и очаквания.

 

Представяме Ви новата КАМПАНИЯ„15 ПЛЮС“.

 
Срок на кампанията: от 01.05.2023 г. до 31.12.2023 г.


Предмет на кампанията:

  • 15 % отстъпка от премията за първите 24 месеца при сключване на дългосрочна застраховка „Живот“:

        - Класическа застраховка „Живот“


        - Детска застраховка

        - Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд – „Фондполица“

  • Максимална месечна отстъпка – 30 лв. (т.е. 200 лв. месечна премия)
  • Сключването на застрахователен договор и оценката на риска са стандартни.

 

За повече информация и изготвяне на конкретна оферта, може да се свържете с офисите на ЖЗК „Съгласие“.